Nacionalizacija banaka dobiva zeleno svjetlo EU

Kako u SAD raste podrška izravnoj nacionalizaciji slabih banaka i osiguravajućih firmi, EC će danas vlastima preporučiti da trebaju biti u mogućnosti p...

Više detalja

POTPISAN UGOVOR ZA ODOBRAVANJE 7.000.000,00 KM KREDITNIH SREDSTAVA -

Ministar privrede Kantona Sarajevo Abid Šarić i direktor Nove banke AD Banja Luka Milorad Andžić potpisali su danas „Ugovor o uslovima i načinu odo...

Više detalja

AHMED HODŽIĆ, FIMA: SPORAZUM I NOVI PROIZVODI PREDUVJET ZA RAST

U zadnje vrijeme svjedoci smo pada vrijednosti cijena dionica, kako na svjetskim tako i na domaćim berzama. Kako bi shvatili što je uzrok takvom trendu p...

Više detalja

Protokol o uspostavljanju kreditne linije za područje općine Novi Grad

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Damir Hadžić potpisao je sa direktorom Sarajevske regionalne agencije (SERDA) Šefkijom Okerićem protokol o uspostavlj...

Više detalja

PROTOKOL IZMEĐU OPĆINE I SERDE - KREDITI ZA PRIVREDNIKE

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Damir Hadžić potpisao je sa direktorom Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA) Ševkijom Okerićem protokol o us...

Više detalja