Održan prvi godišnji sastanak o okviru projekta Connecting Nature

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA prisustvovala je prvom godišnjem sastanku u okviru projekta CO-productioN with Nature to Ensure City Transi...

Više detalja