Produžen rok za prijavu za besplatan program mentoringa za startup firme

U okviru projekta Program Mentoringa za Startup firme 2016-2017, koji se implementira uz Razvojnu podršku Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu (EFSE...

Više detalja

JAVNI POZIV Startup firmama, početnicima u biznisu za prijavu na besplatan Program mentoringa 2016-2017

U okviru projekta Program Mentoringa za Startup firme 2016-2017, koji se implementira uz Razvojnu podršku Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu (EFSE...

Više detalja

Sistem vaucera za mikro, mala i srednja preduzeca u BiH ponovo aktiviran

Kroz saradnju projekta EURELSMED sa agencijama NERDA, RARS, RDA NW, REDAH, REZ i SERDA pokrenut je sistem vaucera za MSP. Koristenjem vaucera, mikro mala i sred...

Više detalja

Održana radionica za registraciju u PADOR

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, u saradnji sa EU Projektom tehnicke podrške organizacijama civilnog društva TACSO, 17. februara o...

Više detalja

Poljoprivrednicima KS prezentirane povoljne kreditne linije

Udruženje poljoprivrednika Kantona Sarajevo organiziralo je 16. februara edukaciju o plastenickoj proizvodnji. Kreditno-garantni fond SERDA-e sudjelovao je na...

Više detalja