Informacija OZZ Trnovo o radu u 2007. godini

Edukativne aktivnosti U saradnji sa Agencijom za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, koja je angažovana od strane APCU, u sadnji sa USAID LAMP, te SERDA-...

Više detalja

Seminar za poljoprivrednike

U cilju podsticanja razvoja poljoprivredne djelatnosti na području opštine Sokolac, Zadružni savez BiH, Centar za razvoj biznisa Sokolac, OZZ Agrokoop i...

Više detalja

Seminar o temi „Zadružna inicijativa mladih farmera“

Centar za razvoj biznisa Sokolac predstavlja novi vid pomoći preduzetnicima i ostalim ciljnim grupama u realizaciji njihovih poslovnih ideja. Osnovni cilj centr...

Više detalja

Izvještaj v.d. direktora OZZ Trnovo o planiranim aktivnostima zadruge

Prostor, odnosno obronci Treskavice i Igmana koji gravitiraju prema maloj opštini Trnovo izuzetno su bogati ljekovitim biljem i šumskim plodovima....

Više detalja

Proizvodnja sjemenskog krompira u opštini Trnovo

Opšta Zemljoradnička Zadruga "Trnovo" kao jedan od nosilaca razvoja poljoprivredne proizvodnje, na području opštine, u poslednje vrije...

Više detalja