SJEDNICA EKONOMSKO SOCIJALNOG VIJEĆA ZA TERITORIJU FEDERACIJE

Ekonomsko socijalno vijeće za teritoriju Federacije (ESV) danas u Sarajevu razmatralo je informaciju o provođenju programa za zbrinjavanje radnika koji u proces...

Više detalja