Poziv za iskazivanje interesa za predstavljanje u Izvoznom katalogu malih i srednjih preduzeća

Projektom „Podrška razvoju brzorastućih malih i srednjih preduzeća (FGSMEs) i lokalnog poslovnog okruženja“ planirana je izrada Izvoznog kataloga brzorastuć...

Više detalja