Međunarodna konferencija "Mir s vodom" u Briselu 12-13. februara

Međunarodna konferencija Mir s vodom biće održana u Europskom parlamentu 12-13. februara 2009., u organizaciji Svjetskog političkog foruma. Mir sa vodom ima n...

Više detalja

Zahvalnica uručena biznis centru Trnovo

Klijent Nenad Lalović- poljoprivrednik iz MZ Kijevo, Trnovo uručio je zavlanicu CRB Trnovo RS, SERDA-i i KGF-u na saradnji i ukazanoj pomoći u kupovini poljopri...

Više detalja

Program ulaganja i uređenja građevinskog zemljišta na području opštine Trnovo u 2008. godini

1. Izrada projektne dokumentacije - projektna dokumentacija za Laloviće................................3.000,00 KM - projektna dokumentacija put ua Bogatiće.......

Više detalja

Promocija HACCP menadžera

Dodjela certifikata za dvije grupe polaznika, koji su uspješno završili edukaciju „HACCPSISTEMINJEGOVAIMPLEMENTACIJA“, obavljena je 1...

Više detalja

Završena edukacija nove grupe HACCP menadžera

31. oktobra ove godine završena je edukacija o temi “HACCP SISTEM I NJEGOVA IMPLEMENTACIJA” u kome su polaznici, nakon položenog ispita stek...

Više detalja