ALAT ZA SAMOPROCJENU E-SPREMNOST U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Posljedice pandemije koronavirusa (COVID-19)  su ozbiljno pogodila sva mala i srednja preduzeća (MSP) u Bosni i Hercegovini. Uzimajući u obzir ogromnu nast...

Više detalja

Dvodnevni trening o korištenju IKT-a u malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini

Japanska agencija za međunarodnu suradnju (JICA), Balkanski ured, poziva sve zainteresovane na dvodnevni trening o korištenju IKT-a u malim i srednjim pr...

Više detalja

Lista projekata 2011.godina

1.APLICIRANJE NA PROGRAME EU     1.1.CBC prekogranična saradnja       1.1.1. Program prekogranične saradnje sa Republikom Srbijom       1.1.2. Program prek...

Više detalja

Lista projekata 2010.godina

1.     SEKTOR ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, PRIPREMU I REALIZACIJU PROJEKATA       1.1. INTERREG IIIa-AdriaNET- Projekt institucionalne saradnje     1.2. STRA...

Više detalja

AFRS

Program           Prekogranična saradnja Srbija-BiH Naziv projekta Prognozno-izvještajni sistem u poljoprivredi prekograničnog regiona Akronim...

Više detalja