Najpovoljnije finansiranje za privredne subjekte sa područja Kantona Sarajevo

Svrha Kreditno Garantnog Fonda SERDA je finansijska podrška razvoju i jačanju preduzeća, obrtnika, start-up biznisa i poljoprivrednika na područj...

Više detalja

Najpovoljnija finansijska sredstva za privredne subjekte sa područja KS

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo i Union Bankom d.d. Sarajevo u okviru projekta Kreditno-garantni fond S...

Više detalja

Najpovoljniji krediti za privredu u Kantonu Sarajevo

P O Z I V subjektima male privrede sa područja Kantona Sarajevo za apliciranje na najpovoljnija kreditna sredstva uz mogućnost subvencioniranja ka...

Više detalja

Potpisan partnerski sporazum razvojnih institucija jugoistočne Europe

Predstavnici sedam razvojnih institucija jugoistočne Europe potpisali su 12.marta u Pazinu ( Hrvatska) partnerski sporazum. Konzorcij razvojnih institucija...

Više detalja

Potpisan partnerski sporazum razvojnih institucija jugoistočne Europe

Predstavnici sedam razvojnih institucija jugoistočne Europe potpisali su 21.marta u Pazinu ( Hrvatska) partnerski sporazum. Konzorcij razvojnih institucija...

Više detalja