WIDER

Oficijelna web stranica projekta http://www.wider-project.eu/ Program MED PROGRAM Naziv projekta Uspostava malih i srednjih preduzeća iz o...

Više detalja

Intouract

Oficijelna web stranica projekta http://www.intouract.eu/ Program Transnacionalni program saradnje za jugoistočnu Europu (SEE) Naziv projek...

Više detalja

Sutra radionica u okviru projekta Cista rijeka Miljacka

Izrada Studije koja ce definisati aktivnosti, programe i potrebna sredstva za poboljšanje kvaliteta voda rijeka Miljacke, Željeznice, Zujevina, Dobrinje...

Više detalja

KONACNA LISTA kandidata za stipendije studijske 2009/10godine - opcine Visoko

KONACNA LISTA kandidata za stipendije studijske 2009/10godine - opcine Visoko...

Više detalja

Obavještenje o nabavci usluga

OPŠTINA ISTOČNI STARI GRAD OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGA USLUGE IUGOVORNI ORGAN I 1. PUNI NAZIV I ODRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija:Op...

Više detalja