Poziv za izražavanje interesa za mentoring MSP sa područja Sarajevske makroregije

SARAJEVSKA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SERDA I VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BIH OBJAVLJUJU POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA ZA MENTORING ZA MALA I SREDNJA PREDU...

Više detalja

AHVN

Program IPA Adriatic Program Naziv projekta Adriatic Health and Vitality NetworkJadranska mreža za zdravlje i vitalnost Akronim projekta AHVN...

Više detalja

METRIS PLUS

Oficijelna web stranica projekta http://www.metrisplus.com/ Program IPA Adriatic Naziv projekta Jačanje istraživačkog-inovacijskog potenci...

Više detalja

ENO Agri

Program CBC Srbija - Bosna i Hercegovina Naziv projekta Environment friendly, new and organic approach to agriculture / Okolišno prihvatljiv, novi...

Više detalja

AFRS

Program           Prekogranična saradnja Srbija-BiH Naziv projekta Prognozno-izvještajni sistem u poljoprivredi prekograničnog regiona Akronim...

Više detalja