Lista projekata 2012.godina

PROJEKTI 1. Cjelogodišnji turizam na planinskim destinacijama BiH i CG-365 2. Razvoj i promocija banjsko-lječilišnog turizma u prekograničnim oblastima BiH...

Više detalja

Održana dvodnevna obuka za menadžere MSP iz oblasti metalske industrije prekograničnog područja BiH i Srbije

Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) i Regionalna razvojna agencija Zlatibor, u okviru projekta“Povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeć...

Više detalja

Održana dvodnevna obuka za menadžere MSP iz oblasti metalske industrije prekograničnog područja BiH i Srbije

Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) i Regionalna razvojna agencija Zlatibor, u okviru projekta“Povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i...

Više detalja

Skupština SERDA usvojila Plan aktivnosti za 2014. godinu koji predviđa realizaciju 22 projekta iz EU fondova

Na sjednici održanoj u Sarajevu, Skupština Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA usvojila je Plan aktivnosti za 2014. godinu kojim je predviđena realiza...

Više detalja

Skupština SERDA usvojila Plan aktivnosti za 2014. godinu koji predviđa realizaciju 22 projekta iz EU fondova

Na sjednici održanoj u Sarajevu, Skupština Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA usvojila je Plan aktivnosti za 2014. godinu kojim je predviđena real...

Više detalja