Informacije sa XIII sjednice Skupštine opštine

INFORMACIJE SA XIII SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE Dana 15.12.2009.godine održana je XIII sjednica Skupštine opštine Rogatica Pored od...

Više detalja

Informacije sa XII sjednice Skupštine opštine

INFORMACIJE SA XII SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE Dana 30.11.2009.godine održana je XII sjednica Skupštine opštine Rogatica Pored odb...

Više detalja

Informacije sa XI sjednice Skupštine opštine

INFORMACIJE SA XI SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE Dana 28.10.2009.godine održana je XI sjednica Skupštine opštine Rogatica Pored odborn...

Više detalja

Informacije sa X sjednice Skupštine opštine

INFORMACIJE SA X SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE Dana 29.09.2009.godine održana je X sjednica Skupštine opštine Rogatica Pored odborni...

Više detalja

Informacije sa IX sjednice Skupštine opštine

INFORMACIJE SA IX SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE Dana 31.08.2009.godine održana je IX sjednica Skupštine opštine Rogatica Pored odborn...

Više detalja