O G L A S o mogucnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava na ime trajnog stambenog zbrinjavanja branilaca i clanova njihovih porodica

BOSNA i HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH ZENICKO-DOBOJSKI KANTON MINISTARSTVO ZA BORACKA PITANJA Služba za društvene djelatnosti, boracko-invalidsku za&scaro...

Više detalja

K O N K U R S za dodjelu stipendija studentima - braniocima i clanovima njihovih porodica za studijsku 2010./2011.godinu

Bosna i Hercegovina/Federacija BiHZenicko-dobojski kantonMinistarstvo za boracka pitanjaNa osnovu clana 5. Uredbe o stipendiranju branilaca i clanova njihovih p...

Više detalja

POČELA MANIFESTACIJA 'DANI OTPORA U BPK-A '

Tradicionalna manifestacija 'Dani otpora' kojom se svake godine počev od 04. maja obilježava početak agresije na Goražde i formiranje prvih brigada Armije BiH...

Više detalja

Obilježavanje 1. marta - Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Povodom 1. marta - Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, dana 28.02.2009. godine (SUBOTA) održat će se svečanost sa sljedećim programom i rasporedom: 1515 - 15...

Više detalja

Održan seminar - Uvod u HACCP - mljekarstvo

U organizaciji kompanije Bio-Base d.o.o. Sarajevo, u prostorijama Edukativnog centra SERDA-e (Sarajevske regionalne razvojne agencije), održan je seminar pod na...

Više detalja