Promocija HACCP menadžera

Dodjela certifikata za dvije grupe polaznika, koji su uspješno završili edukaciju „HACCPSISTEMINJEGOVAIMPLEMENTACIJA“, obavljena je 1...

Više detalja

Završena edukacija nove grupe HACCP menadžera

31. oktobra ove godine završena je edukacija o temi “HACCP SISTEM I NJEGOVA IMPLEMENTACIJA” u kome su polaznici, nakon položenog ispita stek...

Više detalja