Donacija mašina za deminiranje

U toku mjeseca septembra počela realizacija 10 projekata deminiranja kojima se obuhvata 300.000 m2 na području Crne Rijeke. Ukupna vrijednost ovih projekata,...

Više detalja

Vareško ljeto 2006 - Program manifestacije

"Vareško ljeto 2006" počinje u subotu, 22.07. 2006. godine. Ova manifestacija sadrži niz kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja, a pruža i mo...

Više detalja

Aquareumal - Radovi na izgradnji Apartmanskog naselja

Zdravstveni turizam kao osoben vid turističke ponude, posljednjih decenija dvadesetog vijeka, Fojnicu je sa njenim raspoloživim smještajnim kapacitetima...

Više detalja