Obavještenje o nabavci usluga

OPŠTINA ISTOČNI STARI GRAD OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGA USLUGE IUGOVORNI ORGAN I 1. PUNI NAZIV I ODRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija:Op...

Više detalja

Eurostat:Raste broj ženskih ljekara, akademskog osoblja tercijarnog nivoa i menadžerica

Prema istraživanjima Eurostata povodom 8. marta Međunarodnog dana žena, žene čine više od polovine svih tercijarnih studenata. .... Koliko je žena u E...

Više detalja

U EU zabrana upotrebe aditiva E230 i E233

Europska komisija je nakon konsultacija sa Naučnim odborom za hranu (SCF) i Europskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA), imajući u vidu Direktivu 89/107/EE...

Više detalja

Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2007./2008.godini

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO OPĆINA VOGOŠĆA OPĆINSKI NAČELNIK Broj : 02-38-3434/07 Vogošća, 07.01.2008.godi...

Više detalja

OBNOVLJENA PODRUČNA ŠKOLA U MALEŠIĆIMA

Zahvaljujući kontinuiranoj saradnji Općine Ilijaš sa ITALIJAN CIMIC UNIT I EVROPSKOM KOMISIJOM, Područna škola u Malešićima dobila je novi,...

Više detalja