SERDA učestvovala na treningu „Obuka o japanskom sistemu podrške MSP-ima u 2018. godini"

Predstavnik SERDA-e učestvovao je na treningu „Obuka o japanskom sistemu podrške MSP-ima u 2018. godini“, koji je trajao od 25. do 29. juna 2...

Više detalja

Održana konferencija Konferencija “Inovativne mjere i strategije za integrirani i održivi turizam”

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA je Dan Europe obilježila organizacijom Konferencije “Inovativne mjere i strategije za integrirani i održivi turiza...

Više detalja

Održan 4. sastanak lokalnog foruma za integrirani i održivi turizam u okviru projekta INTOURACT

U okviru projekta INTOURACT- Integrirani turistički akcioni planovi za izvrsnost jugoistočne Europe” , koji se implementira u okviru „ Transnacionalnog programa...

Više detalja

"Prva mreža jugoistočne Europe za alternativne destinacije.Priprema za EDEN kandidaturu"

U italijanskom gradu Lecce 29. i 30. januara održan je sastanak partnera koji realiziraju projekat Integrirani turistički akcioni planovi za izvrsnost jugoistoč...

Više detalja

"Prva mreža jugoistočne Europe za alternativne destinacije.Priprema za EDEN kandidaturu"

U italijanskom gradu Lecce 29. i 30. januara održan je sastanak partnera koji realiziraju projekat Integrirani turistički akcioni planovi za izvrsnost jugoi...

Više detalja