Završna konferencija u okviru projekta SOLICRIS

Dana 30.01.2020. godine održana je završna konferencija u Grazu, Austrija, a u okviru projekta SOLICRIS (program Evropa za građane 2014-2020). Tema konfe...

Više detalja

Objavljen je Javni poziv za nabavku i instalaciju opreme za potrebe projekta “RE-LIVE WASTE"

Sarajevska regionalna razvojna Agencija SERDA namjerava dodijeliti ugovor o nabavi opreme za potrebe Projekta Poboljšanje inovacionih kapaciteta privatni...

Više detalja

Sastanak projektnih partnera u okviru projekta Green MIND održan u Grčkoj

Hellenic Institute of Transportation iz Soluna bio je domaćin drugog sastanka projektnih partnera koji je održan u Solunu, Grčka, 17. i 18. oktobra 2018. godine...

Više detalja

finMED projekt počinje!

U Torinu, Regija Pijemonte, od 11. do 12. aprila 2018. godine održan je početni sastanak u okviru evropskog projekta “Podsticanje finansiranja inovacija z...

Više detalja

„Kick-off“ sastanak u okviru Interreg MED „Green Mind“ projekta

Prvi „Kick-off“ sastanak održan je 12. i 13. aprila 2018. u Ferrari, Italija, u organizaciji i u prostorijama vodećeg partnera projekta Sipro Develo...

Više detalja