Projekti

Svi projekti

P5 INNOBROKER

P5 INNOBROKER

Trajanje

01.11.2021. - 31.10.2024.

Budžet

UKUPNI BUDŽET: 880.295,97 EUR

Opis projekta

P5 Innobroker je projekat finansiran u okviru EU COSME programa i predstavlja skraćenicu za “Javno-privatno partnerstvo za javnu nabavu inovacija unutar Innobroker modela”. Izražava cilj daljnjeg razvoja, ubrzanja, implementacije, validacije i demonstracije samoodržive B2G usluge javne nabave inovacija (PPI) na razini ekosistema temeljenog na poslovnom modelu i platformi (Innobroker) za mobilizaciju i okupljanje ugovornih tijela i vodećih malih i srednjih poduzeća i novoosnovanih preduzeća u EU-u, kao i za provedbu učinkovitog, kolaborativnog/koordiniranog skupa transnacionalnih malih i srednjih preduzeća/start-up orijentiranih ka JPP ponuda kroz javno-privatno partnerstvo JPP facilitator poslovni model (P5 broker za nabavu inovacija).

Ciljevi projekta su:

- Razviti, poboljšati i pokazati relevantnost i efikasnost poslovnog modela Innobroker, čineći ga samoodrživim

- Ubrzati uvođenje i jačanje PPI-a u cijeloj EU i zemljama koje pristupaju EU

- Razviti i ojačati odgovarajuće veze između javnih kupaca u EU i inovativnih malih i srednjih preduzeća i novoosnovanih preduzeća u EU, stvarajući novi poslovni rast i povećavajući mogućnosti za iskorištavanjem kupovnog potencijala javnog sektora

- Pomoći inovativnim evropskim malim i srednjim preduzećima i novoosnovanim preduzećima u razvoju novih proizvoda i usluga

Partneri

Vodeći partner

- Tehnološka korporacija Andaluzije (CTA), Španija

Partneri

- EA- Eco-entreprises (EA), Francuska

- Centar za istraživanje i tehnologiju Grčke (CERTH)

- Agencija za razvoj okruga Larnaca i Famagusta (ANETEL), Kipar

- Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA), Bosna i Hercegovina

- Obrtnička Komora Slovenije (CCSBS), Slovenija

Kontakti

Maja Lukić Grabovac (maja@serda.ba)

e-mail: info@p5innobroker.eu

p5innobroker@gmail.com

Društvene mreže:

https://twitter.com/InnobrokerP5

https://www.linkedin.com/in/p5-innobroker-57ab64227/

https://www.facebook.com/P5InnobrokerCosme