Projekti

Svi projekti

Njegovanje jedinstva, tolerancije i ljudskih prava u Evropi – FUTHURE

Njegovanje jedinstva, tolerancije i ljudskih prava u Evropi – FUTHURE

Trajanje

01.11.2020. - 31.12.2023.

Budžet

Ukupan budžet projekta: 148.680 EUR - Budžet za BiH: 14.100 EUR

Opis projekta

Cilj FUTHURE projekta je stvaranje Mreže za aktivno uključivanje građana u podizanju svijesti o zajedničkim vrijednostima i raspravljanju o budućnosti Evrope i njenim temeljnim pravima. Zahvaljujući složenom planu rada, projekat utiče na ukupno 600 direktnih i oko 35.000 indirektnih učesnika u pronalaženju odgovora na mnoga pitanja, kao što su: Koja je uloga i potencijal Povelje u zaštiti i promovisanju demokratije? Da li se građani osjećaju zaštićenije u svojim EU vrijednostima, kao osnovnim pravima? Šta još treba učiniti da se osigura zaštita osnovnih prava? Sve povratne informacije i ideje prikupljene tokom 24 lokalnih debata, spojit će se u „Smjernice za budućnost”, detaljne preporuke o budućnosti temeljnih prava u Europi. Ove preporuke će se zatim uputiti Agenciji EU za temeljna prava, kako bi bile uzete u obzir za izradu sljedećeg "FRA Programskog dokumenta 2022-2024".

Partneri

Vodeći partner:

Lokalno vijeće IX-Xaghra, Malta

Ostali partneri:

Fattoria Pugliese Diffusa APS, Italija

Asociatia Nameless Art, Rumunija

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, Bosna i Hercegovina

African-European Development Agency, Švedska

Asociacion, Cultural, Social Y Educativa Segundas Oportundades, Španija

Neolea Gia Antalagi Kai Katanoisi, Kipar

Go Free - Asociatia pentru Sprijinirea Societatii Civile, Rumunija

Fondazione Parco Culturale Ecclesiale Terre del Capo di Leuca, Italija

Associacao Check-in - Cooperacao E Desenvolvimento, Portugal

Kontakti

Ajla Isović (ajla@serda.ba)