Projekti

Svi projekti

Kreditno-garantni fond - KGF SERDA

Kreditno-garantni fond - KGF SERDA

Opis projekta

    

O Kreditno-garantnom fondu SERDA (KGF SERDA)

Kreditno-garantni fond SERDA je finansijska podrška razvoju i jačanju preduzeća, obrtnika, start-up biznisa i poljoprivrednika na području Kantona Sarajevo, u saradnji sa finansijskim partnerom Union bankom d.d. Sarajevo. Ovaj vid podrške omogućava i doprinosi većem investiranju, poboljšanju konkurentnosti, otvaranju novih radnih mjesta, povećanju prihoda i izvoznih sposobnosti i drugih mogućnosti, a finansijski je podržan je od Vlade Kantona Sarajevo.

Ciljevi

Kreditnog-garantnog fonda SERDA su: jačanje ekonomskog razvoja, podrška razvoju privrede, stvaranje uslova za otvaranje novih i održavanje postojećih radnih mjesta, podrška ruralnom razvoju, povećanje kvalitetnog i sigurnog investiranja.

Iskustva

S obzirom na do sad postignute rezultate, pozitivna iskustva i zainteresiranost klijenata u realizaciji projekta Kreditno-garantni fond SERDA, Vlada Kantona Sarajevo je izdvojila dodatna sredstva za podršku privredi Kantona Sarajevo, te je potpisan Protokol o nastavku međusobne saradnje i finansiranja za novu kreditnu liniju. Do sada su u okviru Projekta podržana 50 privrednih subjekata sa područja Kantona Sarajevo za finansiranje njihovih razvojnih projekata.

Prednosti za korisnike KGF SERDA

 • Veoma povoljna kreditna sredstva za postizanje konkurentnosti poslovanja,
 • Potpuno besplatna tehnička podrška u pripremi potrebne dokumentacije za apliciranje na kreditna sredstva,
 • Olakšana, brza i efikasna procedura realizacije kreditnih sredstava,
 • Mogućnost subvencioniranja kamatne stope prema definisanim kriterijima i ostvarenim pravima korisnika kredita,
 • Mogućnost ponovnog apliciranja.

Korisnici kreditnih sredstava

Korisnici kreditnih sredstava mogu biti registrirana preduzeća, obrtnici, start-up biznisi i poljoprivredni proizvođači sa područja Kantona Sarajevo.

Namjena kreditnih sredstava

Kreditna sredstva se mogu usmjeriti (iskoristiti) u stalna i obrtna sredstva.

Kreditnim sredstvima se ne mogu refinansirati krediti u drugim bankama.

Pod stalnim sredstvima koja se mogu kreditirati podrazumijevaju se:

 • kupovina mašine, opreme ili djelova opreme (dokumentovati sa predračunom),
 • kupovina poslovnog objekta ili izgradnja odnosno nadogradnja poslovnog objekta,
 • kupovina vozila (prevozno ili putničko),
 • uređenje interijera poslovnog prostora i proizvodnog pogona,
 • kupovina stočnog fonda (kao osnovno stado),
 • kupovina mehanizacije,
 • ostala sredstva navedena u zvaničnom finansijskom izvješću.

Visina kreditnih sredstava

-  200.000,00 KM do 500.000,00 KM

Rok otplate kreditnih sredstava

- Do 5 godina (60 mjeseci) sa mogućnošću korištenja grace perioda do 12 mjeseci za dugoročne kredite

Kamatna stopa

- 3,50 % godišnja fiksna za kredite obezbjeđene kvalitetnim ili prvoklasnim kolateralom

- 5,00 % godišnja fiksna za kredite obezbjeđene drugim kolateralom/ima

Subvencionirana kamatna stopa

- 0,5 % godišnja fiksna za kredite obezbjeđene kvalitetnim ili prvoklasnim kolateralom*

- 2,0 % godišnja fiksna za kredite obezbjeđene drugim kolateralom/ima*

Pravo na dodjelu novčanih sredstava za subvencioniranje kamata ostvaruju subjekti male privrede koji imaju sjedište i implementiraju poticajna kreditna sredstva na prostoru Kantona Sarajevo i koji redovno, najkasnije do 10 dana od datuma dospjeća mjesečne obavezu po kreditu, izmire istu.

 Otplata kreditnih sredstava

- Kreditna sredstva se otplaćuje na jednake mjesečne anuitete

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

- 0,5% jednokratno, uplaćuje se po realizaciji kreditnih sredstava

Instrumenti osiguranja kreditnih sredstava

- Odobrena kreditna sredstva mogu biti obezbijeđena nekim od sljedećih instrumenata osiguranja: založnim pravom na nepokretnu imovinu (npr. hipoteka), založnim pravom na pokretnoj imovini (u slučaju nabavke opreme iz kredita), kvalitetnim i/ili prvoklasnim kolateralom, mjenicama, sudužnicima, kombinacijom navedenih instrumenata osiguranja prihvatljivih za SERDA-u i Banku.

VAŠ PUT KA POSLOVNOM USPJEHU - KREDITNO GARANTNI FOND SERDA 

Kontakti

Za više informacija o Kreditno-garantnom fondu SERDA molimo Vas da nas kontaktirate:

Adresa: Kolodvorska 6, 71000 Sarajevo

E-mailkgf@serda.ba

Kontakt telefon: +387 33 648 686, 652 935; fax: +387 33 663 923