Projekti

Svi projekti

INFIRE Inovativna finansijska rješenja za planiranje klimatski otpornih i karbon neutralnih životnih sredina

INFIRE Inovativna finansijska rješenja za planiranje klimatski otpornih i karbon neutralnih životnih sredina

Trajanje

01.01.2024. - 31.01.2026.

Budžet

2.765.933,00 EUR / 211.600,00 EUR SERDA

Opis projekta

INFIRE uspostavlja dugoročnu strukturu podrške izgradnji kapaciteta javne uprave u partnerskim regijama za razvoj, provedbu i praćenje holističkih rješenja te instrumenata politike prilagodbe klimi i ugljičnoj neutralnosti.

Originalnost projekta INFIRE proizlazi iz holističkog pristupa koji se odnosi na ponudu (tijela javne uprave kao nositelji projekta) i na potražnju (financijske institucije i građani kao investitori). Kroz projekat se nastoji prepoznati pokretače javnog i prvatnog investiranja te premostiti jaz kroz intenzivnu suradnju s obje strane ali i promocijom najboljih dostupnih praksi.

Projekt sufinancira Europska unija u okviru Program Interreg Euro-MED, a vodi ga Regija Peloponez (Grčka).

Partneri

-Regija Peleponez (Grčka)

- Agencija za energiju i okoliš Arrábida (Portugal)

- Regionalna energetska agencija Pazardzhik (Bugarska)

- Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA (Bosna i Hercegovina)

- AREA Science Park (Italija)

- Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (Hrvatska)

- Dynamic Vision (Grčka)

- Auvergne Rhône-Alpes Energy Environment Agency (Francuska)

- Atmo Auvergne-Rhône-Alpes (Francuska)

- Grad Karlovac (Hrvatska)

Kontakti

Maja Lukić Grabovac

maja@serda.ba

+387 33 652 935