Projekti

Svi projekti

BIOFIN-EU - Zaštita i obnova biodiverziteta korištenjem mainstream finansija

BIOFIN-EU - Zaštita i obnova biodiverziteta korištenjem mainstream finansija

Trajanje

01.01.2024. - 31.12.2026.

Budžet

4.982.330 EUR / 150.000 EUR (SERDA budžet)

Opis projekta

BIOFIN-EU je trogodišnji projekat koji finansira EU kroz program Horizon 2020. Ovaj projekat ima za cilj uspostavljanje sveobuhvatnog okvira i tehnologije koja stvara neophodne uslove za ulaganja koja su pozitivna na prirodu. Projekat otvara put za značajne promjene promovišući rješenja zasnovana na prirodi (NBS), rješava prepreke i nedostatke u primjeni taksonomije održivog finansiranja, a istovremeno nudi smjernice, obuku i alate za podršku donošenju odluka za ulaganja u rješenja zasnovana na prirodi. BIOFIN-EU aktivno inovira i eksperimentiše sa novim pristupima za prikupljanje, agregiranje i analizu podataka o biodiverzitetu i uslugama ekosistema.  

Aktivnosti koje štite i obnavljaju biodiverzitet (kao što su rješenja zasnovana na prirodi) često su jedinstvene i uglavnom se provode kroz napore više aktera na lokalnom nivou sa pozitivnim, ali složenim ishodima. BIOFIN-EU će koristiti pristup sa više aktera kako bi stvorio uticaj kroz naučnu kontrolnu tablu (Dashboard) koja će pomoći akterima da se snalaze u velikim finansijskim izazovima i da razviju, repliciraju, razmjere i ojačaju NBS-investiciju, stvarajući održivije, živahnije, otpornu i zdravu planetu i podržavajući ambicije EU za obnovu biodiverziteta.

BIOFIN-EU nastoji da premosti jaz u informacijama između potencijalnih dobavljača rešenja zasnovanih na prirodi i „mainstream“ finansija, a gore spomenuta kontrolna tabla igra ključnu ulogu u realizaciji ovog cilja. Kontrolna tabla će pomoći akterima da se snalaze u velikim finansijskim izazovima i da razviju, repliciraju, uvećaju i ojačaju ulaganja u rješenja zasnovana na prirodi, stvarajući održiviju, živahniju, otporniju i zdraviju planetu i podržavajući ambicije EU za obnovu biodiverziteta.

Partneri

Konzorcijum BIOFIN-EU sastoji se od 13 partnera iz 10 različitih zemalja. Svi partneri zajedno čine kompletnu grupu koja objedinjuje neophodnu stručnost, vještine, interdisciplinarna znanja i resurse sposobne za postizanje predviđenih ciljeva projekata. 

Kontakti

Sanela Dževlan (sanela@serda.ba)

Asmir Kosovac (asmir@serda.ba)

Više informacija na projektnoj web stranici:  https://biofin-project.eu/