Vijesti

Arhiva vijesti

Zaključci sa Vanredne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Na vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Ilijaš koja je održana 27.06.2006.god. vijećnici su raspravljali o pismenom Priopćenju Hrvatske seljačke stranke (HSS-a ) BiH, Županijskog odbora HSS-a Sarajevo od 16.06.2006.god. br. 117 /06. koje u podnaslovu ima naziv »HOĆE LI HRVATI MORATI KOLEKTIVNO ISELITI IZ ILIJAŠA?«
U pismenom Priopćenju HSS-a, a koje je dostavljeno sredstvima informisanja, iznose se određene tvrdnje o ugroženosti hrvatskog stanovništva općine Ilijaš i tim povodom Općinsko vijeće Ilijaš na čelu sa predsjedavajućim Općinskog vijeća, gospodinom Petrom Ilićem donijelo je pet (5) zaključaka koji su proslijeđeni pisanim i elektronskim medijima u Bosni i Hercegovini ( PBS i FTV BiH, NTV »Hayat«, TV-e Kantona Sarajevo, TV OBN, TV Kiseljak, TV Visoko, TV i radio Kakanj, TV Vogošća, Radio BiH i FBiH, Radio Ilijaš, Radio Breza, Radio Ilidža –ASK-a, Radio i TV-e »Slobodna Evropa«, FENA (Federalna novinska Agencija), Jutarnji list, Nezavisne novine, Dnevni list »Oslobođenje«, Dnevni list »Avaz«, WEB- stranica općine Ilijaš.
Vjerodostojni akt Općinsko vijeća Ilijaš u cijelosti navodimo:
Na osnovu člana 85. Poslovnika Općinskog vijeća Ilijaš (»Sl. novine Kantona Sarajevo«, br. 32/05), a povodom priopćenja Županijskog odbora HSS-a Sarajevo, Općinsko vijeće Ilijaš na vanrednoj sjednici održanoj 27.06.2006.godine, donijelo je slijedeće
Z A K L J U Č K E
1.Na području općine Ilijaš ne postoje međunacionalni sukobi, netrpeljivost i tenzije.
2.Položaj Hrvata na području općine Ilijaš nije ugrožen na nacionalnoj i vjerskoj osnovi. U tom smislu neke kvalifikacije iz pomenutog priopćenja su preteške jer kriminalne radnje iz saopćenja nemaju nacionalni karakter.
Vezano za kriminalne događaje koji su se desili u poslijednje vrijeme na području općine Ilijaš, Vijeće osuđuje svaki akt nasilja, kriminala i ugrožavanja javnog reda i mira po bilo kom osnovu i prema bilo kome, te traži jednaku i efikasnu primjenu zakona za sve građane.
3. Stanje bezbjednosti smatra se zadovoljavajućim, s tim što Vijeće zahtjeva od svih
nadležnih organa da preduzmu mjere da se to stanje učini još boljim.
4.Općinsko vijeće Ilijaš u kojem kao vijećnici učestvuju predstavnici svih naroda
obavezuje se da će kontinuirano pratiti sve bezbjednosne pojave i poduzimati mjere i radnje u saradnji sa drugim organima na postizanju što većeg nivoa bezbjednosti, sa ciljem da se svi građani i njihova i