Vijesti

Arhiva vijesti

Vlada Kantona Sarajevo u posjeti SERDA-i

Dogovoreni principi daljnje saradnje Vlade Kantona Sarajevo i SERDA-e.

Vlada Kantona Sarajevo u posjeti SERDA-i

Vlada Kantona Sarajevo je 25.02.2019. godine posjetila Sarajevsku regionalnu razvojnu agenciju SERDA kako bi se upoznala sa projektima koje SERDA trenutno implementira i kako bi se dogovorili principi daljnje saradnje.

Prezentaciji i radnom sastanku su, pored premijera Edina Forte, prisustvovali i ministar finansija Amel Kovačević, ministar privrede Haris Bašić, ministar saobraćaja Adnan Šteta, ministar komunalne privrede i infrastrukture Srđan Mandić, ministrica zdravstva Amela Sofić i ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Damir Filipović.

Direktor SERDA-e Ševkija Okerić sa saradnicima je prezentirao projekte koje SERDA trenutno implementira, prije svega one koji se finansiraju iz EU fondova i one koji su rezultat bilateralne saradnje sa međunarodnim donatorima, ali i 12 strateških projekata za Kanton Sarajevo koji su u različitim fazama implementacije.

Nakon prezentacije i kvalitetne diskusije, dogovoreni su principi daljnje saradnje Vlade Kantona Sarajevo i SERDA-e koji bi trebali rezultirati većim brojem razvojnih projekata za Kanton Sarajevo, posebno u oblastima IT tehnologija, turizma, komunalne privrede, drvnog sektora, metalskog sektora, kao i energetske efikasnosti.

Također, dogovoreno je da se u što skorijem periodu održe bilateralni sastanci resornih ministara i predstavnika SERDA-e kako bi se pospješila operativna saradnja pojedinačno po projektima.