Vijesti

Arhiva vijesti

USVOJEN PROGRAM KOMUNALNIH DJELATNOSTI

USVOJEN PROGRAM KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Na XXXIV sjednici Općinskog vijeća, usvojen je Program komunalnih djelatnosti za 2008.godinu, kojim su planirana sredstva za izvođenje radova na održavanju javnih saobraćajnih i zelenih površina u ukupnom iznosu od 580.000,00 KM.
Prema Programu Javno komunalno preduzeće “Visočica” je zaduženo za održavanje javnih saobraćajnih površina, koje obuhvata radove na zimskom održavanju gradskih ulica i trotoara, te mašinsko i ručno čišćenje kao i pranje gradskih ulica i održavanje slivnika tokom ljeta.
Javno komunalno preduzeće “Gradska groblja” ovim Programom je zaduženo za održavanje javnih zelenih površina u gradu, te ukrašavanje grada povodom državnih i vjerskih praznika.
Programom komunalnih djelatnosti su planirani i radovi na investicionom ulaganju i to:
1.Sjeća i vađenje oštećenog drveća,
2.Zelena površina u ulici Branilaca ( lokalitet Vatrogasni dom ),
3.Izrada i postavljanje ograde u ulici Sarajevska ( lokalitet staro muslimansko groblje ),
4.Izgradnja sportskog igrališta u ulici Kadije Uvejsa ( lokalitet željezničke stanice),
5.Izrada I postavljanje ograde oko Jevrejskog groblja,
6.Uređenje lokaliteta u ulici Gornje Rosulje (lokalitet Kraljevac),
7.Nabavka I postavljanje novih klupa i korpi za otpatke.
Tokom mjeseca januara Općinski načelnik, kao naručilac radova će potpisati Ugovor o izvođenju radova sa JKP”Visočica” i JKP”Gradska groblja”, kao izvođačima radova.
Nadzor nad provođenjem Ugovora povjerit će se Službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline.
Planirana sredstva, uvećana za 50.000,00 KM, obezbjeđuju potrebne pretpostavke za još čišći i ljepši grad u 2008. godini, uz dodatni angažman svih relevantnih činioca u funkionisanju komunalnih djelatnosti u gradu, uz još veću podršku građana i savjesniji odnos prema gradskom zelenilu i uopće čistoći javnih površina u gradu.