Vijesti

Arhiva vijesti

U susret domovini 2024 – b2b poslovni sastanci

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Evropska poduzetnička mreža u Bosni i Hercegovini (EEN), u saradnji sa Fondacijom poduzetnika u Bosni i Hercegovini, te brojnim međunarodnim organizacijama i agencijama za podršku razvoja poduzetništva, organizuju b2b poslovne susrete u okviru manifestacije „U susret domovini 2024“ koja će se održati u Sarajevu u periodu 24.07. – 27.07.2024.god.

„U susret domovini 2024 – b2b poslovni susreti“ će se održati drugog dana manifestacije, 25.07.2024. god. (četvrtak) u Hotelu Holiday, Sarajevo (sala Una) u periodu od 11:00 do 15:00 sati i imat će za cilj da omoguće ostvarivanje novih poslovnih kontakata i pronalazak partnera za saradnju i poslovne projekte između aktera u BiH, predstavnika bh. dijaspore, te stranih investitora. Učesnici mogu samostalno ugovarati sastanke u skladu sa svojim potrebama i interesima, te direktno razgovarati o mogućnostima saradnje.

U susret domovini 2024 – b2b poslovni sastanci

Besplatna registracija za učešće na poslovnim susretima i rezervacija sastanaka vrši se preko web platforme: https://ususretdomovini2024.talkb2b.net/ 

Manifestacija „U susret domovini 2024“ ima za cilj predstavljanje potencijala bh. privrede, turizma te ideja mladih ljudi, kao i mogućnosti za investiranje predstavnika bh. dijaspore i stranih investitora u nove poslovne ideje i projekte u Bosni i Hercegovini. Kroz brojne sadržaje manifestacije, doprinijet će se razvoju inovativnih ideja, poduzetničkog duha među mladima kroz mentorstvo i finansijsku podršku, te poticanju razvoja bh. privrede.

Ciljne skupine manifestacije i b2b susreta:

  • Poduzetnici iz Bosne i Hercegovine i bh. dijaspore
  • Mikro, mala, srednja i velika preduzeća
  • Investitori
  • Start-upi
  • Mladi
  • Lokalne zajednice
  • Stručne organizacije i udruženja
  • Vladine institucije za podršku biznisu i investiranju u bh. privredu
  • Nevladin sektor
  • Mediji

 Zašto učestvovati na b2b susretima:

-          Pronađite partnere za saradnju i poslovne projekte

-          Proširite svoju mrežu partnera

-          Razmijenite iskustva sa ostalim akterima u turizmu i pronađite nove ideje za svoj posao

-          Održite do 11 sastanaka u jednom danu

-          Prijava i učešće na b2b poslovnim susretima su besplatni i uključuju:

o   Raspored sastanaka za svakog pojedinačnog prijavljenog učesnika (prethodno ugovoreni 20-minutni bilateralni sastanci)

o   Informativni paket dostavljen na dan poslovnih susreta

o   Poslovnu podršku osoblja Evropske poduzetničke mreže u BiH (EEN) prije, tokom i nakon poslovnih susreta

Mjesto poslovnih susreta:

Hotel Holiday, Zmaja od Bosne 4, Sarajevo, Bosna i Hercegovina (sala Una)

 

Agenda 25. juli 2024:

09:30 – 10:00     Otvaranje događaja „U susret domovini 2024“

10:00 – 11:00     Panel diskusija Strategije uspješnog investiranja u BiH: perspektive i potencijali

                              (Kongresna dvorana)

11:00 – 11:20     Registracija učesnika b2b sastanaka i dodjela rasporeda sastanaka (sala Una)

11:20 – 15:00     Bilateralni sastanci firmi (sala Una)

15:00 – 16:00     Ručak

15:00 – 16:15     Ministarstvo   privrede Kantona Sarajevo: „Program razvoja male privrede“

                             (Kongresna dvorana)  

16:15 – 16:30     Benefiti poslovanja u BiH (Kongresna dvorana)

16:00 – 17:30     Prezentacija investicijskih projekata (Kongresna dvorana)

19:00 – 20:00     Večera

20:00 – 22:00     Pozitivne priče BiH

 

Rokovi:

-          24. juni – 24. juli 2024:           Elektronska registracija učesnika na b2b web platformi

-          24. juni – 24. juli 2024:           Pregled prijavljenih učesnika i rezervacija b2b sastanaka preko b2b

                                                    web platforme

-          25. juli 2024:                            Održavanje b2b poslovnih susreta

 

Za dodatne informacije i pomoć prilikom registracije kontaktirajte Sarajevsku regionalnu razvojnu agenciju SERDA, odjel Evropske poduzetničke mreže u BiH, kontakt osoba: Aida Džamalija Duran, tel: +387 33 652 935, e-mail: aida@serda.ba