Vijesti

Arhiva vijesti

U OKVIRU LOKALNOG EKOLOŠKOG AKCIONOG PLANA - POČINJE UREĐENJE BRDA MOJMILO

U okviru Lokalnog akcionog plana za zaštitu okoliša Općine Novi Grad Sarajevo LEAP počinje realizacija prioritetnog kapitalnog projekta „Park šume Mojmilo“.
Naime nakon izrade Izvedbenog projekta od strane firme „IDEA“ u javnoj proceduri odabran je najpovoljniji izvođač radova firma „Mibral“ Sarajevo, za izvođenje I faze radova pod nazivom „ARBORETUM“. Radovi se odnose na ograđivanje lokaliteta, postavljanje drvenog mostića za pješake, uređenje terasa sa podzidima za sadnju drveća. Predviđene su i edukativne table na podzidima, te odmaralište od panjeva za edukativnu nastavu u prirodi. Ova faza finansira se sredstvima donatora „SIDE“ Švedske organizacije za međunarodnu saradnju i razvoj, putem REC BiH i budžetskim sredstvima Općine. Vrijednost radova u ovoj fazi je 167.487,35 KM, a izvedbeni projekat je koštao 26.442 KM.
Projekat će se nastaviti razvijati i narednih godina. Za II fazu u 2007. godini planirali smo izgradnju drvene kuće-vidikovac, uređenje staze za sankanje sa žicom na brdu Mojmilo zapadno od arboretuma na parcelama na kojima su riješeni imovinsko-pravni odnosi.
Sukcesivno, uporedo će se raditi na otkupu preostalih parcela, prije svega vezanih za uređenje pristupa lokalitetu do kuća u podnožju brda Mojmilo. Na ovaj način spasili smo prostor od divlje gradnje, te započeli sanaciju i modernizaciju zelenog pojasa tako potrebnog građanima najmnogoljudnije Općine, a i Grada i Kantona Sarajevo, prevenirali daljnju devastaciju prostora u neposrednom dodiru sa vodozaštitnom zonom izvorišta Mojmilo. Dinamika ovog velikog kapitalnog projekta u očuvanju okoliša biti će uslovljena neophodnim finansijskim sredstvima. Projekat je strateški i u okviru Strategije razvoja Općine Novi Grad Sarajevo.