Vijesti

Arhiva vijesti

U JUNU REGISTRIRANO 489.730 NEZAPOSLENIH OSOBA

U junu ove godine broj zaposlenih u pravnim subjektima u BiH iznosio je 775.228, što je za 0,5 posto više u odnosu na maj.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, od ukupnog broja zaposlenih, njih 295.454 su žene, što je više za 0,6 posto u odnosu na maj.

Broj nezaposlenih u junu je smanjen za 0,9 posto i ukupno ih je registrirano 489.730.

Najveći broj nezaposlenih osoba je sa VKV i KV kvalifikacijom, njih 175.834, a slijede NK osobe kojih je registrirano 168.657 i osobe sa SSS, njih 110.038.

Najmanji broj nezaposlenih je sa VŠS i to 7.169, a slijede osobe sa VSS (11.062), uključujući doktore nauka i magistre.

Udio ženske populacije u ukupnom broju nezaposlenih je 49,8 posto, odnosno 243.906.

U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih su NK osobe, njih 86.566, a slijede KV i VKV (69.614), te osobe sa SSS (69.068).
Preuzeto sa mladi.info