Vijesti

Arhiva vijesti

U dnevnim novinama danas objavljen javni poziv za učešće u raspravi o nacrtu općinskog budžeta


Javna rasprava do 31. januara ove godine


U sredstvima javnog informisanja, danas, 9. 1. 2009 godine, objavljen je
javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu budžeta Općine Novo Sarajevo za 2009. godinu.
Naime, Općinsko vijeće Novo Sarajevo na održanoj trećoj sjednici 6. 1. 2009. godine, donijelo je zaključak kojim se nacrt budžeta Općine Novo Sarajevo za 2009. godinu upućuje na javnu raspravu, koja će trajati do 31. 1. 2009. godine.
Primjedbe , prijedlozi , mišljenja i sugestije na nacrt budžeta Općine Novo Sarajevo za 2009. godinu, mogu se dostaviti načelniku Općine putem Službe za privredu i finansije najkasnije do 31. 1. 2009. godine putem zborova građana u mjesnim zajdnicama, pošte ili lično na adresu: Zmaja od Bosne broj 55 i putem e-mail-a novosarajevo@novosarajevo.ba.
Putem zborova građana javna rasprava po nacrtu budžeta Općine Novo Sarajevo za 2009. godinu održavat će se u svim mjesnim zajednicama u skladu sa utvrđenim rasporedom, o kojem će građani biti blagovremeno obaviješteni putem poziva na oglasnim pločama mjesnih zajednica.
Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenja, dati u toku javne rasprave poslužit će predlagaču za predlaganje prijedloga budžeta Općine Novo Sarajevo za 2009. godinu Općinskom vijeću.