Vijesti

Arhiva vijesti

Tramvajska pruga Ilidža-Hrasnica- Vojkovići-Dobrinja- Nedžarići: potpisan Protokol o saradnji

Protokol o saradnji za realizaciju projekta „Tramvajska pruga Ilidža-Hrasnica-Vojkovići-Dobrinja-Nedžarići“ svečano je potpisan danas (18.05.2006.) u prostorijama SERDA-e u Sarajevu.
Protokol su potpisali ministrica prometa i komunikacija Kantona Sarajevo (KS) Ljiljana Sakić, zamjenik gradonačelnice Grada Sarajevo Josip Jurišić, Milorad Katić (Grad Istočno Sarajevo), Zoran Avram (Opština Istočna Ilidža), načelnik Općine Novi Grad Damir Hadžić, direktor GRAS-a Šaćir Boškailo i direktor SERDA-e Ševkija Okerić.
„Cilj projekta je pokretanje predinvesticionih aktivnosti na izgradnji tramvajske trase na relaciji Ilidža-Hrasnica-Vojkovići-Dobrinja-Nedžarići, kroz snimak postojećeg stanja i izradu osnovne predinvesticione dokumentacije“, kazao je ovom prilikom direktor SERDA-e Ševkija Okerić.
Ministrica prometa i komunikacija KS Ljiljana Sakić kazala je kako svi partneri u ovom projektu imaju najbolju namjeru i želju da se ovaj projekt što prije realizira, jer je od izuzetne važnosti da naši sugrađani budu i osjećaju se blizu bez obzira gdje žive.
„SERDA je učinila maksimalan napor da ovaj projekt krene u realizaciju. Ovo je zapravo idealna šansa da tzv. rubna naselja Sarajeva uđu u jedinstven sistem saobraćaja“, kazao je načelnik Općine Novi Grad Damir Hadžić.