Vijesti

Arhiva vijesti

SERDA obilježila osmu godišnjicu

U proteklih osam godina SERDA se potvrdila kao Agencija-lider regionalnog ekonomskog razvoja. Ona prepoznaje potrebe svojih osnivaca i clanica, stvarajuci ambijent za uravnotežen, integrisan i harmoniziran razvoj Sarajevske makroregije s ciljem jacanja mehanizama za prikljucenje Bosne i Hercegovine EU. U proteklom periodu SERDA je pokrenula i realizirala oko 300 projekata i projektnih aktivnosti u partnerskom odnosu sa osnivacima, ali i medunarodnim organizacijama.
Evidentno je da postoje programi i fondovi EU koji su na raspolaganju Bosni i Hercegovini, koja ima status potencijalnog kandidata za clanstvo u EU. Iako su fondovi ograniceni, kroz raspložive fondove imamo mogucnost da naša zemlja ostvari dodatne beneficije.
Zahvaljujuci vlastitim resursima i kapacitetima SERDA trenutno implementira šest projekata koje finansira Evropska unija i to :
1.Projekat Podrška konkurentnosti malih i srednjih preduzeca u metalnoj industriji kroz uvodenje novih tehnologija i zanimanja, implementaciju EU standarda i jacanje izvoznih sposobnosti –EUMETAL
2.Podrška razvoju Eko turizma u Nacionalnom parku Sutjeska
3. Institucionalno jacanje Agencije
4.Projekat „FATE- od armije do poduzetništva“
5.Projekt TEX-EASTile
6.Projekt Metris Plus
Dosadašnja iskustva u zemljama clanicama EU pokazuju da kada neka regija postane korisnik EU fondova, po inerciji dolaze i drugi insvestitori, jer to ujedno i znaci stvaranje pozitivne ekonomske klime. Kako se budemo približavali ulasku EU, fondovi ce biti sve veci, cime ce rasti i svijest o važnosti posjedovanja znanja u ovoj oblasti koje ce omoguciti njihovo povlacenje i uspješnu implementaciju. Stoga ce pravovremena i adekvatna pripremljenost za apsorpciju ovih fondova i programa biti jedan od naših glavnih prioriteta i u narednom periodu.