Vijesti

Arhiva vijesti

Rezultati javnog poziva za dodjelu grantova u okviru projekta Razvoj turizma u dolini rijeke Drine

29. i 30.08.2006.god, u hotelu "Bistrica" na Jahorini, održan je seminar Turističke Akcione Grupe (TAG) a u okviru projekta Razvoj turizma u dolini rijeke Drine. Radi se o projektu koji je finansiran od strane Ambasade Kraljevine Holandije u Sarajevu, a implementira ga CARE International u saradnji sa partnerskim opštinama Bratunac, Ljubovija, Srebrenica, Bajina Bašta, Višegrad, Užice, Rudo i Priboj i pridruženim opštinama/općinama Foča i Goražde. Između ostalog, na seminaru je TAG (koju sačinjavaju predstavnici pomenutih opština/općina) donijela i odluke o dodjeli grantova, a po javnom pozivu koji se odnosio na:

  • Grupa A-Projekti malih i srednjih preduzeća, maksimalan iznos donacije po projektu iznosi EUR 7.500
  • Grupa B-Projekti nevladinih organizacija, maksimalan iznos donacije po projektu iznosi EUR 5.000
  • Grupa C-Projekti opština/općina, maksimalan iznos donacije po projektu iznosi EUR 10.000

Grantova na području opštine Višegrad dobili su:

  • Grupa A: Intercon d.o.o. iz Višegrada, za projekat "Zelenika", vožnja brodićem kanjonom rijeke Drine
  • Grupa B: Turistička Organizacija Višegrad, za projekat "Izrada, štampanje i promocija turističkog vodiča"
  • Grupa C:Opština Višegrad, za projekat "Revitalizacija sportskog centra Ušće"

Eventualne žalbe po ovim odlukama mogu se dostaviti TAG-u i to 8 dana od dana objavljivanja na lokalnim medijima.