Vijesti

Arhiva vijesti

Realizacija projekta „Ceb II“ u Novom Sarajevu


Sanirat će se 25 objekata


U petak, 19. decembra ove godine u prostorijama Općine Novo Sarajevo, sa početkom u 10:00 sati, načelnik Općine Nedžad Koldžo i federalni ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Edin Mušić, potpisat će tripartitni ugovor sa 25 lica čiji su stambeni objekti devastirani tokom agresije 1992-1995. godine. Ova lica se trenutno vode kao izbjeglice koje žive u kolektivnom smještaju u Republici Srpskoj.
Projekat sanacije ratom uništenih stambenih objekata pod nazivom „Ceb II“, realizovat će se u koordinaciji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine koje je odgovorno za monitoring cjelokupnog projekta, Fondom za povratak Bosne i Hercegovine kao finansijerom projekta za čiju je realizaciju izdvojeno 633.000 KM, Federalnim Ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica koje vodi implementaciju ugovora, te Općinom Novo Sarajevo koja je odgovorna za pružanje tehničke pomoći u realizaciji navedenog projekta.
Odmah po potpisivanju ugovora, pristupit će se sanaciji stambenih objekata. Za izvođača radova izabrana je firma „Centrotrans – MT Internacional“ iz Sarajeva.
Nakon rekonstrukcije objekata, priliku da se vrate u prijeratno prebivalište imat će: Drago Batinić (Ozrenska 127 B), Rade Čamur (Trebevićka 89), Ranko Čavarkapa (Novopazarska 126), Gospava Drašković (Ozrenska 92), Stoja Drašković (Ozrenska 92), Dragica Golijanin (Zagorska), Radomir Karadžić (Ozrenska 530A), Milena Karišik (Zagorska 132), Rada Kostović (Novopazarska), Grujo Kovač (Zahira Panjete 380), Risto Kujundžić, Jovanka Kušić, Drago Marić (Orlovačka 402), Dušanka Nikolić (Hum brdo 29), Đorđo Radović (Orlovska 2/2), Vide Samardžić (Ozrenska 128), Mila Simeunović (Posavska 120), Biljana Stupar (Musinjska 61), Dušan Todorović (Teočačka 19), Nada Todorović (Ruđera Boškovića), Nevenka Tošković (Humska 169E), Starjko Trifković (Trebevićka 97), Stevan Trifković (Trebevićka 97), Mitar Vasić (Ozrenska 12) i Mirko Žugić (Orlovačka 62).