Vijesti

Arhiva vijesti

Projekat Green Mind predstavljen na konferenciji Platforma za nisko-karbonski urbani razvoj FBiH

Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti Energis, organizirao je u Sarajevu 16.07.2020. konferenciju u okviru projekta pod nazivom "Platforma za nisko-karbonski urbani razvoj FBiH"

Projekat Green Mind predstavljen na konferenciji Platforma za nisko-karbonski urbani razvoj FBiH thumb thumb thumb

S ciljem prilagođavanja trenutnoj situaciji u borbi protiv širenja virusa COVID – 19 omogućen je bio i online prenos uživo kako bi se animirao što veći broj korisnika.

Kroz ovu platformu promovisati će se tehnički i ekonomski izvodiva nisko-karbonska rješenja u ključnim urbanim sektorima i njihova šira upotreba jedinica lokalne samouprave i privatnog sektora u urbanim centrima Federacije Bosne i Hercegovine. Konferencija je namijenjena za predstavnike vlasti, predstavnike visoko obrazovnih institucija, predstavnike internacionalnih organizacija, ambasada, privatnog i nevladinog sektora.

U dijelu konferencije koji se odnosio na pitanja transporta i mobilnosti, predstavljen je projekat Green Mind, ciljevi projekta, uloge, benefiti i način dalje realizacije aktivnosti. Tom prilikom predstavljeni su rezultati analize trenutnog stanja u Bosni i Hercegovini u oblasti zelene i pametne mobilnosti te rezultati istraživanja poreba i kapaciteta MSP-a za inovacijama i razvojem. Predstavljene su realne potrebe MSP te rezultati testiranja pilot usluga koje mogu biti od velike koristi podršci razvoju ove oblasti u Kantonu Sarajevo. Kroz panel diskusiju raspravljano je u kom pravcu treba ići razvoj saobaćaja I mobilnosti u Kantonu Sarajevo te koji su to preduslovi za integraciju e-mobilnosti.

GREEN MIND – Zelene i pametne inovacije u industriji mobilnosti je 30-mjesečni projekat u sklopu INTERREG MED programa koji se finansira iz EU fondova i implementira na osam MED teritorija: Emilia-Romagna/Italija, Grčka, Andaluzija/Španija, PACA region/Francuska, Istra/Hrvatska, Splitsko-dalmatinska županija/Hrvatska i  Bosna i Hercegovina. Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA je IPA partner zadužen za implementaciju projekta na prostoru Bosne i Hercegovine.