Vijesti

Arhiva vijesti

Poziv za učešće u Business2finance (B2F ) sastancima

U okviru finMED projekta Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA poziva zainteresirane kompanije za učešće u Business2finance (B2F) sastancima.

Poziv za učešće u Business2finance (B2F ) sastancima

Busines2finance (B2F) će se održati 28.07.2020. godine (utorak) u Hotelu Bosnia (Kišobran bašta), Kulovića 9, Sarajevo i imaju za cilj da olakšaju usklađivanje finansijskih potreba malih i srednjih poduzeća sa zahtjevima finansijera, a podijeljen je u dva dijela. U prvom dijelu sastanka svi sudionici ukratko bi predstavili svoj rad i područje u kojem djeluju. Nakon toga bi bila održani sastanci “jedan na jedan”. Svaki od ostalih sudionika imat će priliku održati sastanak s drugim financijerom. Drugi dio B2F sastanka bit će posvećen umrežavanju i detaljnijoj razmjeni informacija.
 
Busines2finance (B2F) sastanci su automatski otvoreni za kompanije koje su sudjelovale u testiranju Alata za pružanje usluga (SST). Uzimajući u obzir i postojeću situaciju prouzrokovanu COVID-19, poziv će biti otvoren i za ostale zainteresirane kompanije.

Zainteresirani se mogu prijaviti putem e-maila: zlatan@serda.ba