Vijesti

Arhiva vijesti

Povoljnija kreditna sredstva u okviru Kreditno-garantnog fonda SERDA

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i UNION BANKA d.d. Sarajevo potpisali su u Sarajevu Ugovor o pružanju finansijskih usluga u okviru Kreditno-garantnog fonda SERDA, kao i Ugovor o namjenski oročenom depozitu u okviru pomenutog fonda. Ugovore su potpisali direktor SERDA-e Ševkija Okerić i direktor UNION BANKE d.d. Sarajevo Vedran Hadžiahmetović.

Zahvaljujući potpisanim ugovorima, operacionalizira se funkcionisanje Kreditno-garantnog fonda koji je SERDA uspostavila uz podršku Vlade Kantona Sarajevo. Time se otvara mogućnost da mala i srednja preduzeća, obrtnici, registrovane startup firme, te registrovani poljoprivredni proizvođači sa područja Kantona Sarajevo apliciraju za kreditna sredstva u iznosu od 5.000 KM do 200.000 KM, uz kamatnu stopu od 3,50 % za kredite obezbijeđene kvalitetnim i/ili prvoklasnim kolateralom, odnosno 6,00 % za kredite koji su obezbijeđeni drugim kolateralima. Krediti će se odobravati na period do 60 mjeseci, uključujući grace period do 12 mjeseci za dugoročne kredite.

Kako bi kreditna sredstva bila još povoljnija za krajnje korisnike, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je obezbijedilo dodatna sredstva za subvencioniranje kamatne stope na ove kredite u visini 3 procentna poena. Vlada Kantona Sarajevo obezbijedila je 1 milion KM, dok je SERDA obezbijedila 1 milion KM, što će se koristiti kao depozitna sredstva, a raspoloživi fond KGF uz multiplikator Banke 10, biti će značajno veći.

Na bazi iskustava razvijenih zemalja, te uzimajući u obzir činjenicu da je kvalitetno obezbjeđenje kapitala jedna od najvećih prepreka za razvoj malih i srednjih preduzeća, SERDA je uz podršku Vlade Kantona Sarajevo uspostavila Kreditno-garantni fond koji predstavlja dobar model za lakši i povoljniji pristup kreditnim sredstvima, te izuzetno stimulativan mehanizam za razvoj sektora malih i srednjih preduzeća i poljoprivrede, a koji će doprinijeti razvoju poslovnog okruženja, stvaranju uvjeta za otvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta, te ukupnom privrednom razvoju.

Posebnost funkcionisanja fonda je i u tome što će Odjel za garancije KGF SERDA pružiti svu neophodnu tehničku pomoć i podrškuklijentima, informisati i animirati privrednike o mogućnostima finansiranja putem Kreditno-garantnog fonda SERDA, vršiti prijem klijenata, pripremati poslovni plan i zahtjev klijenata, te vršiti posjete klijentima prije i po odobrenju kreditnih sredstava u cilju monitoringa utroška istih. Prije upućivanja zahtjeva na dalju proceduru u Banku, Odjel za garancije KGF SERDA analizira i vrši obradu zahtjeva i priložene dokumentacije klijenta, a dok odobravanje i plasman kreditnih sredstava vrši Banka. Takođe, zadatak KGF SERDA je da prati otplatu kreditnih sredstava i provodi aktivnosti koje se odnose na subvencioniranje kamatne stope kredita korisnika u saradnji sa Bankom.