Vijesti

Arhiva vijesti

OPCI IZBORI 2010 izborna jedinica 117A BREZA

REZULTATI

Ukupan broj biraca na izvodu iz CBS 11.786

Broj biraca koji su izašli na glasanje 7638 ili 64,81%

odziv biraca na glasanje

REZULTATI ZA PREDSJEDNIŠTVO BiH

Ukupno potpisa na CBS 7.638

Nevažeci neoznaceni listici 255 ili 3,33%

Nevažeci ostali listici 282 ili 3,69%

UKUPNO VAŽECI LISTICI 7.101 ili 92,98%

ZBIRNI REZULTAT - PREDSJEDNIŠTVO BiH

REZULTATI PO BIRACKIM MJESTIMA

BIRACKA MJESTA (001-006; 007-012; 013-017)

117A001 PARTIZAN

117A002 RADNICKI DOM

117A003 GIMNAZIJA

117A004 MAHALA

117A005 ŽUPCA

117A006 BUKOVIK

117A007 GORNJA BREZA

117A008 VIJESOLICI

117A009 SLIVNO