Vijesti

Arhiva vijesti

Održana obuka o Kaizenu za 26 mentora

U okviru regionalnog projekta Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za MSP u zemljama Zapadnog Balkana, 2. oktobra 2019. godine u prostorijama SERDA-e održana je obuka o Kaizenu za 26 mentora. Predavač je bio JICA konsultant Masashi Yamanaka, a učesnici su imali priliku naučiti šta je to Kaizen i kako ga mogu predstaviti malim i srednjim preduzećima.

Održana obuka o Kaizenu za 26 mentora

Na japanskom Kaizen znači kontinuirano poboljšanje, te se smatra izvorom snage japanskih kompanija. Pristup u Kaizenu je takav da u fokusu nisu drastične, kratkoročne promjene. Kaizen podrazumjeva ostvarivanje dugoročnog rezultata kontinuiranim, malim poboljšanjima.

Izvori navode, da je razvijen u Japanu, u Toyoti, ciljem razvoja kulture zaposlenih, kako bi se utvrdilo optimalno uredno i čisto radno okruženje. Zanimljivo je, da sada gotovo nema kompanije, koja nije preuzela barem dio ove metodologije. Kod nas se često pogrešno razumije i definiše kao sistem uređenje i čišćenje, ali Kaizen znači mnogo više od toga.

Kako je istaknuto Kaizen je promjena kulture, te je predstavljeno 5 koraka Kaizena. Jedan od ključnih koraka je 5S, pet početnih slova japanskih riječi koje u prevodu na engleskom glase:

Seiri – Sort – sortirati;

Seiton – Set in Order – urediti,

Seiso – Shine – čistiti;

Seiketsu – Standarize – standarizovati;

Shitsuke – Sustain – održati

Današnja diskusija je bila veoma uspješna i pokazala se kao dobra osnova za dalji rad mentora kako bi pomogli da se ostvare promjene u svakodnevnom poslovanju bh. kompanija.