Vijesti

Arhiva vijesti

Multijezičnost: prednost za Europu

Stanovnici EU trebaju biti potpomognuti i ohrabreni da uče strane jezike EU kako bi se postigla puna ekonomska, društvena i kulturna korist slobode kretanja- piše u podnesku koji je danas usvojio Europski parlament, jednoj alternativnoj rezoluciji koja će zamijeniti orginalni podnesak Vijeća za kulturu. Ovaj podnesak predstavlja odgovor Komisijinom dokumentu o multijezičnosti i naglašava potrebu za promocijom i poboljšanjem učenja stranih jezika, s obzirom da je znanje jezika prednost – a sve više i nužnost- u mnogim aspektima života.
Podnesak pozdravlja Komisijin prijedlog za promoviranje sistema ”maternji jezik plus dva” u obrazovanju, te poziva na pridavanje većeg značaja Europskom danu jezika, koji se obilježava 26. septembra u čast jezične i kulturne različitosti. Parlament Europe istakao je potrebu da zemlje članice sa više od jednog službenog jezika osiguraju potpuno jednaku razumljivosti upotrebnih jezika, naročito kad su u pitanju stariji građani, zakonski sistem, zdravstvo, administracija i zapošljavanje. Naglašena je i važnost potpunog poznavanja službenih jezika za cjelovitu integraciju imigranata i njihovih porodica, te je posebno rečeno da nacionalne vlasti moraju efikasno promovirati specijalne kurseve jezika za žene i starije osobe. Zemlje članice su pozvane da djeluju odgovorno vis-à-vis imigranata, pružajući im neophodna sredstva za učenje jezika i kulture zemlje u kojoj se nalaze, istovremeno im dopuštajući i ohrabrujući ih da njeguju vlastiti jezik. Također je preporučeno titlovanje TV programa, osobito dječijih, umjesto sinhronizacije, jer se vjeruje da se na ovaj način potpomaže učenje i vježbanje EU jezika te poboljšava razumijevanje kulturne pozadine audiovizuelne produkcije. Stvaranje programa za podršku prevođenju i uspostavljanje mreže baza podataka višejezične terminologije, je takođe navedeno značajnim.
( Izvor www.europa.eu )