Vijesti

Arhiva vijesti

Ministri EU se složili za smanjenje PDV-a

Finansijska i ekonomska kriza natjerala je ministre finansija EU da se slože oko rada na primjeni smanjenja poreza na promet lokalnih usluga, poput usluga prehrane, frizerskih usluga i sitnih kućnih popravki, okončavajući tako deceniju trošenja na pomoć lokalnim biznisima. Trenutni EU propisi o porezu na dodanu vrijednost, uspostavljeni Direktivom o PDV-u iz 2006.godine, određuju da zemlje članice moraju tretirati opskrbu dobrima i uslugama stopom PDV od najmanje 15%. Članicama je takođe dozvoljeno da primijene smanjene stope do 5% za oblasti koja se smatraju esencijalnim, poput medicinskih ili radno intenzivnih usluga, uključujući tu i adaptiracije stanova, čišćenje ili friziranje. Komesar EU za oporezivanje László Kovács prošlog ljeta je predložio da zemlje trebaju uvesti smanjenu stopu na iste usluge kako bi se izbjegle velike razlike u cijenama
Postignuti dogovor dio je šireg paketa pomoći malim poslovima u EU, koje imaju tendenciju lokalnog.
Standardna stopa PDV-a u EU je 15% , a države imaju pravo da smanje PDV do stope 5% za dogovorenu listu usluga. Francuska je dugo željela primijeniti stopu na ispod 15% za restorane kako bi ispunila predizborna obećanja aktuelnog predsjednika Sarkozija. "Rezultat toga je da se sektor restorana može okoristiti smanjenom stopom PDV-a u skladu sa željom svake države”, kazala je francuska ministrica privrede Christine Lagarde. Iz Francuskog sindikata hotelijerskih radnika rečeno je da korist od smanjenja PDV-a mogu imati 112 000 restorana, 24 000 hotela-kafana-restorana i 41000 kafića.
Analitičari Kraljevske banke Škotske izračunali su da bi to smanjilo inflaciju u Francuskoj za 25 do 40 osnovnih bodova u odnosu na druge zemlje poput Njemačke, koja ne primjenjuje reduciranu stopu. Dogovor efektivno stavlja veto na dalja pregovaranja o smanjenju stope PDV-a na bilo koje robe i usluge u EU. Njemačka je , zajedno sa Bugarskom, Danskom, Estonijom i Litvanijom potpisala zajedničku izjavu pozivajući ostale EU zemlje da pokažu strogost u primjeni smanjene stope” kako bi se izbjegao infektivni efekat” jer će takva redukcija deformirati javne finansije.
Francuska i Britanija su pritiskale Kovácsa da u ovoj godini predloži smanjenje PDV-a za energetski učinkovite robe , ali je on izjavio da Komisija sada treba ozbiljno promisliti o tome da li da ide dalje.
"Danas je očito da veliki broj članica smatra da je ovo kraj puta, da ne žele dalje imati diskusije o smanjenju stope PDV-a”, rekao je komesar László Kovács. Ministri finansija iz Mađarske, Austrije i Litve kazali su da trebaju konačno odobrenje njihovih vlada za ovaj dogovor, a ministar Kalousek iz Češke ne očekuje probleme glede toga.
( Izvor euractiv )