Vijesti

Arhiva vijesti

MICRO edukacija: prijava za radionicu

MICRO edukacija , korisnica Poslovnog inkubatora SERDA-e, provodi edukacijski program „Trening centar za regionalni razvoj i EU“.
U skolopu programa planiranog za 2008/2009 godinu, do danas su uspješno realizirali radionice o temama:
  • Kako se pripremiti za nadolazeće programe EU-IPA
  • Pisanje projekata
  • Provođenje projekata sufinansiranih od strane EU
  • Upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom u svrhu održivog razvoja
  • Privredne zone kao poticaj za razvoj malog i srednjeg poduzetništva
  • Priprema projekata u jedinicama lokalne samouprave – Put od ideje do projekta
S ponosom ističu da se veliki broj općina/opština odazvao njihovim pozivima i uzeo aktivno učešće na pomenutim radionicama.
U nastavku edukacijskog programa ,organizuju radionicu:
Upravljanje kapitalnim investicijama u jedinicama lokalne
samouprave i regionalni razvoj
Cilj seminara:
·Naučiti polaznike bitnim karakteristikama kapitalnih investicija
·Upoznati polaznike kako odabrati projekt, te kriterijima koji utječu na odabir prioritetnih projekata
·Kako što bolje iskoristiti kapacitete lokalnog proračuna
·Kako izraditi analizu financijskog kapaciteta lokalnih samouprava
·Naučiti polaznike kako pristupiti vanjskim izvorima financiranja i izabrati optimalan model financiranja za svoj projekt
·Uputiti polaznike na nužnost upravljanja ukupnom imovinom JLS-a, radi mogućnosti kreiranja vlastitih sredstava za financiranje kapitalnih projekata
·Upoznati polaznike sa razvojnim koracima u sveobuhvatnom procesu planiranja kapitalnih ulaganja
·Upoznati polaznike s izvođenjem kapitalnih projekata
·Upoznati polaznike sa primjerima najbolje prakse u realizaciji ovakvih projekata
Opis seminara:
Mnogim je jedinicama lokalne samouprave u određenoj državi prijeko potrebno ulaganje u komunalnu i ostalu infrastrukturu kako bi mogle pružiti osnovne usluge svojim građanima te privući i zadržati poslovne subjekte.
Stoga je važno pitanje za lokalne samouprave kako planirati i financirati izgradnju nove infrastrukture. Proračunska su sredstva mala i često nedostatna za sustavno financiranje kapitalnih ulaganja. Zakonska ograničenja pri zaduživanju lokalnim samoupravama onemogućuju pristup komercijalnim kreditima. Nadalje, raspoloživa sredstva nisu uvijek dostatna za višegodišnji oblik projekata kapitalnih ulaganja. Kod provođenja kapitalnih projekata vrlo je bitno uputiti na potrebu efikasnog korištenja ukupne imovine koju JLS posjeduje i/ili može posjedovati (nekretnine, potencijalna zemljišta koja su trenutno u državnom vlasništvu, poduzeća, ostal