Vijesti

Arhiva vijesti

Lista projekata 2008.godina

PROJEKTI U 2008.GODINI SEKTOR ZA STRATEŠKO PLANIRANJE     Projekti koji su preneseni iz 2007. godine 1) INTERREG IIIA-AdriaNET projekt institucionalne saradnje 2) Ažuriranje regionalne razvojne strategije za period 2008.-201
PROJEKTI U 2008.GODINI
SEKTOR ZA STRATEŠKO PLANIRANJE
 
 
Projekti koji su preneseni iz 2007. godine
1) INTERREG IIIA-AdriaNET projekt institucionalne saradnje
2) Ažuriranje regionalne razvojne strategije za period 2008.-2015.
3) Učešće u izradi lokalnih strategija razvoja za šest općina/opština u SMR
4) INTERREG IIIA-COTUP-TTB-Unaprjeđenje saradnje sa MSP iz oblasti banjskog i lječilišnog turizma
5) Praćenje i izvještavanje po operativnom grantu EK za 2007-2008
6) EU VET 3-aktivnosti na projektu izrade nastavnih programa za profile iz šest oblasti srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
 
Projekti koji su započeti u 2008. godini
1) CBI-projekt ekspertne pomoći u jačanju sposobnosti MSP u BiH
2) Koordinacija i operativna priprema projekata prekogranične saradnje Srbija – BiH
3) Koordinacija i operativna priprema projekata prekogranične saradnje Crna Gora – BiH
4) Program promocije potencijala Sarajevske makroregije – projekt izrade promotivnog materijala (CD) koji promovira Sarajevski kanton
5) Izrada master plana za razvoj ruralnog eko-turizma u Šabićima, općina Trnovo u sklopu programa Pomoći projektima osnivača za 2008.
6) Program promocije potencijala Sarajevske makroregije – projekt promotivnih aktivnosti usmjerenih kroz predstavništvo Kantona Sarajevo u Briselu
7) Monitoring projekata odobrenih od strane Evropske komisije:
- u okviru preuzetih obaveza monitoringa plasiranih sredstava EC u BiH, u toku 2008. godine planiran je i monitoring projekata odobrenih od strane EC. Radi se o projektima:
       1. Monitoring projekta „Razvoj ruralnog eko-turizma u Šabićima, općina Trnovo“, finansiranog iz fonda EU RED, 5 poziv, koji implementira Fondacija za lokalnu demokratiju
      2. Monitoring projekta „Razvoj i unaprjeđenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na polju povećanja energetske efikasnosti“, finansiranog iz fonda EU RED, 5 poziv, koji implementira Privredna komora Kantona Sarajevo
 
Predate aplikacije na projekte za eventualnu implementaciju u 2008.g. i projekti u fazi pripreme za implementaciju u 2009. godini
 
1) ASB – aktivnosti na projektu uređenja rijeke Drine u oblasti opština gornjeg Podrinja
2) STR.DE-Aktivnosti na projektu integracije dobrinjskih naselja u općini Novi grad i opštini Istočno Novo Sarajevo
3) Projekt izgradnje jedinstvenog istraživačkog prostora u BiH u partnerskom odnosu sa Akademijom nauka BiH, Univerzitetom Sarajevo i udruženjem invovatora BiH i aplikacijom na sredstva Fonda Otvoreno društvo BiH
4) JICA-Učešće u aktivnostima na projektu podrške malom i srednjem poduzetništvu u BIH
5) IPA INTERREG 4- Međuregionalna saradnja –projekti institucionalnog jačanja  SERDA-e
6) IPA program ADRIATIC – projekti za razvoj saradnje zemalja u regiji Jadranskog mora
 
SEKTOR ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
 
 
1) Podrška projektima predloženim od osnivača tokom 2007. godine
2) Kanalisanje otpadnih voda sa lokaliteta Kanari
3) Gasifikacija opština Istočnog Sarajeva-izrada idejnog projekta za gasifikaciju Pala i Jahorine i izrada studije o procjeni gasnog konzuma za područje opštine Trnovo i općine Trnovo
4) Gasifikacija opština Istočnog Sarajeva-faza 2
5) Analiza stanja i izrada osnovne predinvesticione dokumentacije za tramvajsku trasu Ilidža-Hrasnica-Vojkovići-Dobrinja-Nedžarići
6) Trolejbuski dobrinjski prsten-faza 2
7) Učešće u izgradnji biciklističke i trim staze Kreševo-Kiseljak
8) Regulacija vodotoka Kasindolskog ( Tilavskog ) potoka
9) Učešće u izgradnji javne rasvjete na dionici turističke rute na Jahorini
10) Uspostavljanje regionalne sanitarne deponije za područje općina Visoko, Breza, Vareš, Olovo, Kreševo, Fojnica i Kiseljak
11) Uspostavljanje regionalne sanitarne deponije za područje općina/opština gornjeg Podrinja
12) Projekti podrške osnivačima za 2008. godinu
13) Podrška povratničkim infrastrukturnim projektima za područje općina/opština Olovo, Sokolac, Ilijaš i Istočni Stari Grad
14) Saradnja na projektima podrške lokalnom razvoju u partnerskom odnosu sa Fondacijom za održivi razvoj - ODRAZ Sarajevo
15) Projekt managament information system (MIS)
 
 
SEKTOR ZA POSLOVNI RAZVOJ
 
 
1) Poslovni inkubator
2) Razvoj ljudskih resursa SERDA i tržište rada u SMR
3) Kreditno- garantni fond
4) Tunel spasa
5) Spomenik prirode Skakavac
6) Studija razvoja banjsko-rekreativnog turizma u općini Olovo
7) Industrijske zone
8) Poslovni plan razvoja i valorizacija šireg područja Kraljeve Sutjeske
9) Edukacija PCM-Upravljanje projektnim ciklusom za KS
10) Centri za razvoj biznisa
11)  Edukacija iz trezorskog poslovanja za općine/opštine SMR
12)  Klaster drvne industrije
13)  Edukacija PCM, ECDL, PR
14)  HACCP sistem i njegova implementacija