Vijesti

Arhiva vijesti

Lista projekata 2006.godina

Tokom 2006. godine SERDA je provodila aktivnosti predviđene Poslovnim planom i Finansijskim planom za 2006. godinu, usvojenim na 13. sjednici Skupštine SERDA. U skladu sa usvojenim planovima, prioritet Agencije bila je realizacija 52 projekta u okvir

Tokom 2006. godine SERDA je provodila aktivnosti predviđene Poslovnim planom i Finansijskim planom za 2006. godinu, usvojenim na 13. sjednici Skupštine SERDA. U skladu sa usvojenim planovima, prioritet Agencije bila je realizacija 52 projekta u okviru Sektora za upravljanje projektima,  Sektora za strateško planiranje i Sektora za poslovni razvoj uz podršku Sektora za finansijske i administrativno-pravne poslove.

Radi se o sljedećim projektima:
1. WEB PORTAL ZA OPĆINE/OPŠTINE SMR
2. POSLOVNI INKUBATOR
3. CENTRI ZA RAZVOJ BIZNISA
4. CENTRI ZA RAZVOJ BIZNISA U PODRINJU
5. USPOSTAVLJANJE KREDITNO-GARANTNOG FONDA SARAJEVSKE MAKROREGIJE
6. UVOÐENJE ISO 9001:2000 STANDARDA U OPĆINE/OPŠTINE SMR
(u 18 institucija Sarajevske makroregije i to općine Hadžići, Breza, Fojnica, Ilidža, Ilijaš, Kiseljak, Kreševo, Visoko, Vogošća, Trnovo FBiH, opštine Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Istočni Stari Grad, Pale, Sokolac, Trnovo RS, Grad Istočno Sarajevo i SERDA)
7. UVOÐENJE ISO 9001:2000 STANDARDA U OPĆINE/OPŠTINE GORNJEG PODRINJA, OPĆINE OLOVO, VAREŠ I GRAD SARAJEVO
8. IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI U CILJU FORMIRANJA INDUSTRIJSKIH ZONA
9. PODRŠKA PROJEKTIMA PREDLOŽENIM OD STRANE OSNIVAČA TOKOM 2006. GODINE
9.1.      Izgradnja univerzalne sportske plohe u MZ Lješevo (Općina Ilijaš)
9.2.     Projekat ulične rasvjete postojeće saobraćajnice  Općina Vogošća)
9.3.     Izgradnja rezervoara u naselju Potkraj (Općina Kiseljak)
9.4.     Izgradnja fontane u gradskom parku Pale (Opština Pale)
9.5      Rekonstrukcija elektro mreže u naselju Kolijevke (Općina Goražde)
9.6.     Javna rasvjeta u ulici Branilaca (Općina Olovo)
9.7.     Rekonstrukcija ulice kod Nevesinjke, ulice “Braće Popović” i dijela puta Pilana – Turovi (Opština Trnovo RS)
9.8.     I Faza sanacije radničkog doma u Varešu (Općina Vareš)
9.9.     Eko – turistički park (Opština Novo Goražde)
9.10.   Instalisanje javne rasvjete na lokacijama Rodić Brdo i Bosanska Jagodina (Opština Višegrad)
9.11.    Izgradnja ulične rasvjete u ulici Vase Pelagića (Opština Sokolac)
9.12.    Izrada dokumenta „Strategija razvoja općine Novi Grad do 2015. godine” (Općina Novi Grad)
9.13.    Elektrifikacija vodovodnog sistema Hreša (Opština Istočni Stari Grad)
9.14.    Rekonstrukcija puta kroz Mioče (Općina Rudo)
9.15.    Izmještanje vodovodne linije od šahta stovarišta “Nahonal” do tačke priključka RMU Breza (Općina Breza)
9.16.    Sanacija javne rasvjete (Općina Foča/Ustikolina)
9.17.    Izgradnja javne rasvjete u naseljima Luke i Miljeno (Opština Čajniče)
9.18.    Izgradnja javne rasvjete na sportskim terenima u Rogatici (Opština Rogatica)
9.19.    Izgradnja sekundarne mreže vodovodne mreže u MZ Hrenovica (Općina Pale/Prača)
9.20.   Izgradnja sportskog terena Prokos (Općina Fojnica)
9.21.    Izgradnja javne gradske rasvjete u opštini Kalinovik (Opština Kalinovik)
9.22.   Izgradnja javne rasvjete šetališta na ušću Cehotine u Drinu (Opština Foča)
9.23.   Obnova i rekonstrukcija objekta planinarskog doma na planini Lopata (Općina Kreševo)
9.24.   Izgradnja lokalnog vodovoda Klek (Opština Istočno Novo Sarajevo)
9.25.   Rekonstrukcija puta Ravne – Visočica do lokacije „Arheološki park: Bosanska piramida sunca“ (Općina Visoko)
10. GASIFIKACIJA OPŠTINA ISTOČNOG SARAJEVA – FAZA 2
11.  ANALIZA STANJA I IZRADA OSNOVNE PREDINVESTICIONE DOKUMENTACIJE ZA TRAMVAJSKU TRASU „ILIDŽA – HRASNICA – VOJKOVIĆI – DOBRINJA – NEDŽARIĆI“
12. TROLEJBUSKI DOBRINJSKI PRSTEN – FAZA II
13. IZRADA PREDINVESTICIONE STUDIJE ZA GASIFIKACIJU OPŠTINA GORNJEG PODRINJA
14. REGULACIJA VODOTOKA KASINDOLSKOG (TILAVSKOG) POTOKA
15. PROJEKTI IZ OBLASTI TURIZMA I TURISTIČKE INFRASTRUKTURE
15.1.    Projekat izrade master plana za Jahorinu 2005.-2015.
15.2.    Projekat info centri na Jahorini
15.3.    Projekat biciklistiČka i trim staza Kiseljak - Kreševo
15.4.    Projekat vizuelna turistička komunikacija u regiji
15.5.    Projekat izrade master plana za Bjelašnicu i Igman
15.6.    Projekat TV prenos Bjelašnica, Igman, Jahorina
16. STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA U GORNJEM PODRINJU
17. EFIKASNO DEPONOVANJE OTPADA - ZAŠTITA OKOLIŠA
18. IZRADA STUDIJE KOJA ĆE DEFINISATI AKTIVNOSTI, PROGRAME I SREDSTVA ZA ELIMINISANJE DIVLJIH DEPONIJA KOJE UTIČU NA KVALITET OKOLIŠA NA PODRUČJU  SMR-A
19. IZRADA STUDIJE KOJA ĆE DEFINISATI SREDSTVA, AKTIVNOSTI I PROGRAME ISKORIŠTENJA SAMONIKLOG LJEKOVITOG BILJA I GLJIVA NA PODRUČJU REGIJE
20. IZRADA PREDSTUDIJE SVEOBUHVATNE ANALIZE, DEFINISANJA AKTIVNOSTI, PROGRAMA I SREDSTAVA ZA RAZVOJ RURALNIH PODRUČJA SMR-A
21. IZRADA STUDIJE KOJOM BI SE DEFINISALE AKTIVNOSTI, PROGRAMI I SREDSTVA ZA ISKORIŠTENJE PRIRODNIH IZVORIŠTA VODA NA PODRUČJU SMR-A
Sarajevska regionalna agencija SERDA učestvovala je i u aktivnostima realizacije projekata međunarodnih organizacija u BiH i to:
1. CARDS 2004 IRP- 1 - SC (ILIJAŠ) CARDS 2004 PROJEKT IRP-1-SC U SURADNJI SA  HILFSWERK AUSTRIJA
2. UNDP SUSTAINABLE TRANSFER TO RETURN-RELATED AUTHORITIES (SUTRA II - IZRADA STUDIJE EKONOMSKE ODRŽIVOSTI ZA OPĆINU VAREŠ)
3. JADRANSKI PROGRAM ZA SUSJEDSTVO INTERREG III A
4. EU PROJEKT TRENINGA I KONSULTACIJA - EU TAC
5. USAID PROJEKT SPIRA – POJEDNOSTAVLJIVANJE AKTIVNOSTI IZDAVANJA DOZVOLA  I REŽIMA INSPEKCIJA
8. MIS PROJEKT