Vijesti

Arhiva vijesti

Informacije sa XX sjednice skupštine opštine Rogatica

INFORMACIJE SA 20. SJEDNICE
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dana 30.06.2006.godine
održana je 20. sjednica
Skupštine opštine Rogatica
Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: načelnik opštine Tomislav Batinić, zamjenik načelnika Uzeir Kurtić, sekretar Skupštine opštine, načelnici odjeljenja, podnosioci izvještaja, predstavnici OSCE-a, EUFOR-a i sredstava javnog informisanja.
Sjednici je prisustvovalo 18 odbornika.
Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine.
Na samom početku sjednice usvojen je, uz izmjene, sljedeći
DNEVNI RED
1.Usvajanje Zapisnika sa XIX sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane 31.05.2006.godine;
2.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o načinu i proceduri ažuriranja Plana kapitalnih investicija;
3.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama;
4.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora, članova upravnih i nadzornih odbora u preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Rogatica;
5.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka prijema jednog radnika na održavanju ćistoće u Administrativnu službu opštine Rogatica;
6.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o formiranju i imenovanju članova Tima za implementaciju modela porodične medicine u Domu zdravlja ”Rogatica” Rogatica;
7.Informacija o obavljenoj proljetnoj sjetvi na području opštine Rogatica u 2006.godini;
8.Informacija o stanju u oblasti zanatsko-preduzetničke djelatnosti na području opštine Rogatica;
9.Izvještaj o radu Komisije za planiranje kapitalnih investicija za period januar-juni 2006.godine;
10.Izvještaj o radu Regionalne razvojne agencije, Gornjedrinski region za 2005.godinu;
11.Izvještaj o poduzetim i izvršenim aktivnostima s ciljem realizacije ”Plana aktivnosti SERDA-e u 2005.godini (period januar-decembar 2005.god.)
12.Informacije o realizaciji zaključaka Skupštine opštine Rogatica:
-Izvještaj o preduzetim aktivnostima zdravstveno-sanitarne i vodoprivredne inspekcije vezanim za izvorište javnog vodovoda Ziličina;
-Informacija o realizaciji zaključaka Skupštine opštine Rogatica done&sc