Vijesti

Arhiva vijesti

GREEN MIND - Obavljeni sastanci testiranja pilot usluga sa MSP iz industriji zelene i pametne mobilnosti

U toku jula i augusta 2019.godine, a nakon održavanja radionice za korisnike projekta Green Mind, održan je niz posjeta i on-line sastanaka sa predstavnicima MSP s ciljem predstavljanja pilot usluga namjenjene MSP-a iz oblasti zelene i pametne mobilnosti.

GREEN MIND - Obavljeni sastanci testiranja pilot usluga sa MSP iz industriji zelene i pametne mobilnosti

Pilot uslugama nastoji se promovisati regionalna saradnja između poduzetništva, istraživačkih tijela i javnog sektora, podrška poduzetničkim inovacijama za održivu mobilnost i pomoć pri prepoznavanju novih tržišnih prilika.

Predstavnicima MSP-a predstavljene su projektom planirane inovativne pilot aktivnosti te je diskutovano o realnim potrebama MSP-a. Pilot aktivnosti podijeljene su u tri oblasti: razumijevanje tržišta, B2B susreti i pregledi javnog finansiranja.

Kompanije su izrazile veliku zainteresovanost za predstavljene pilot usluge i iskazale svoje realne potrebe koje će biti uzete u obzir u daljoj realizaciji projektom planiranih aktivnosti.