Vijesti

Arhiva vijesti

Forum za traženje partnera za program prekogranične saradnje BiH i Crne Gore

28. januara 2009. godine u Trebinju (u 11 sati -Hotel «Leotar») će se održati forum za traženje partnera za program prekogranične saradnje između BiH i Crne Gore, koji organiziraju Direkcija za europske integracije-zajednički tehnički sekretarijat za prekograničnu suradnju BiH -CG, EUCORIN-a, SERDA-e i REDAH-a.
...
Cilj foruma jeste omogućiti potencijalnim partnerima iz BiH i Crne Gore uspostavljanje direktnog kontakta i otpočinjanje pregovora u vezi sa partnerstvom u pripremi i implementaciji projekata.
...
Fokus ovog skupa je direktna komunikacija između potencijalnih partnera, te se stoga forum organizira u vidu sajma na kojem će svaki učesnik imati priliku predstaviti svoju organizaciju/ instituciju i projektnu ideju za program prekogranične saradnje, kao i uspostaviti kontakt sa potencijalnim partnerima iz susjedne zemlje.
....
Učesnici foruma se ohrabruju da pripreme kratak opis organizacije/institucije te im se preporučuje da ponesu kratak opis projektne ideje, po mogućnosti u formi prezentiranoj na radionici za pripremu projektnih prijedloga, koja se može preuzeti na stranici Direkcije za evropske integracije http://www.dei.gov.ba/ba/?ID=994.