Vijesti

Arhiva vijesti

Finalna konferencija projekta TRACE

U okviru projekta TRACE, koji se implementira u SEE programu, održana je finalna konferencija i studijska posjeta. Finalnu konferenciju organizovao je vodeći partner u projektu TRACE, Općina Pirej, a studijsku posjetu je organizovao Centar za obnovlj
U okviru projekta TRACE, koji se implementira u SEE programu, održana je finalna konferencija i studijska posjeta. Finalnu konferenciju organizovao je vodeći partner u projektu TRACE, Općina Pirej, a studijsku posjetu je organizovao Centar za obnovljive izvore energije i energetsku uštedu – CRES. Na finalnoj konferenciji predstavljeni su rezultati koji su ostvareni tokom implementacije projekat TRACE, među kojima je i nekoliko analiza. Ovom prilikom prezentirani su rezultati istraživanja i to: Provincija Peruđa (Italija) prezentirala je rezultate  u vezi sa trenutnom ulogom lokalne administracije u Jugoistočnoj Europi u oblasti energetskih karakteristika u zgradarstvu; SERDA (Bosna i Hercegovina) je predstavila rezultate istraživanja o mišljenjima i stavovima lokalne administracije o certificiranju energetske efikasnosti u zgradarstvu u Jugoistočnoj Europi; ENERO (Rumunija) je predstavila rezultate istraživanja o mišljenjima i stavovima inspektora za energetsku efikasnost u zgradarstvu; Univerzitet u Beču je predstavio instrumente politike koji mogu da ojačaju proces investiranja u energetsku efikasnost u zgradarstvu; SOFENA (Bugarska) je predstavila mogućnosti i programe finansiranja poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu; Općina Pirej je predstavila rezultate istraživanja teritorijalnih strategija i politika dugoročnih ciljeva u zgradarstvu. Pored navedenog diskutovano je i o šemama suradnje između nacionalnih, regionalnih i lokalnih administracija za implementaciju EPBD, izgradnja kapaciteta u okviru projekta TRACE, ciljevi treninga i potrebe za treningom među administracijama, kao i dobro prakse informativnih kampanja za poboljšanje energetske efikasnosti u zgradarstvu. Partneri u projektu su posjetili općine Loutiraki i Lavreotiki, gdje su predstavljene dobre prakse u implementaciji poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu. U Općini Loutraki, koja se nalazi 80 km jugozapadno od Atine, prezentiran je projekat AIDA (Affirmative Integrated Energy Design Action), te je upriličena posjeta zgradi buduće biblioteke kao i Spa Hotel u Loutiraki, koji su renovirani s ciljem smanjenja potrošnje energije. Kroz studijsku posjetu i finalnu konferenciju partnerima su predstavljeni trendovi u oblasti energetske efikasnosti, kao što su zgrade sa potrošnjom energije skoro nula (nearly zero energy buildings - nZEBs), koje troše manje od 10 kWh/m2 godišnje, a najveći dio ove energije je iz obnovljivih izvora energije. Cilj je da javne zgrade koje su u vlasništvu javne administracije do 2020. budu energetski unaprijeđene u nZEBs.