Vijesti

Arhiva vijesti

Drugi CHEBEC webinar sa Koenom Snoeckxom

Akceleratori kreativnih zajednica: kako kreirati ambijent za temeljne promjene umjesto u postepene inovacije

Predavač : KOEN SNOECKX

Četvrtak, 04.07.2019. u 12.00 sati (CET vrijeme)

Drugi CHEBEC webinar sa Koenom Snoeckxom

Nakon prvog webinara sa Tomom Flemingom, prilikom čega smo istakli važnost strategije i partnerstva u podržavanju kreativnih ekosustava, drugi Chebec webinar ima za cilj podržati praktičan pristup razvoju akceleratora kreativnih zajednica.
Koristeći CERN-ov akcelerator u Švicarskoj kao metaforu, Koen Snoeckx smatra da umjetnici, dizajneri, tehnolozi, edukatori, političari predstavljaju brojna „ostrva“ stručnosti i od velike je važnosti stvoriti prilike i kontekste u kojima se mogu susretati. Kroz ove kolizije zainteresovane strane iz različitih sektora mogu udružiti snage kako bi se desile temeljne promjene koje su neophodne za napredak našeg društva u atmosferi koja omogućava suradnju zasnovanu na jednakim uvjetima i uzajamnom povjerenju.
Kao samo jedan aspekt u ovom kontekstu, ovaj Webinar će elaborirati kako se kulturne i kreativne industrije mogu pozicionirati prema drugim sektorima kako bi stvorile više uzajamnog uvida u njihovu vrijednost. Alat koji bi takođe mogao biti koristan za kreatore politika da procijene prednosti i nedostatke u svom kreativnom ekosistemu.

U okviru ove perspektive i kombinovanjem teorije sa praktičnim primjerima,  drugi Webinar ima namjeru raditi, raspravljati i promišljati pristupe donositelja odluka u oblasti sektora kulture kao i kako bi se sektor trebao povezivati i promovirati s drugim sektorima.
 
Glavne teme za diskusiju
-Kako projekti kojima upravljaju KKI mogu ostvariti uticaj (na nivou urbanog razvoja, socijalnih inovacija, ekonomije...)?
-Šta je koncept akceleratora kreativnih zajednica?
-Koji su važni elementi za kreiranje ambijenta uspješnih susreta koji uključuju kulturne i kreativne industrije?
-Kako bi se kulturne i kreativne industrije mogle pozicionirati prema drugim sektorima s ciljem postizanja veće vrijednosti?
-Kako kreatori politika mogu procijeniti prednosti i nedostatke svog lokalnog kreativnog ekosistema?
 
Koen Snoekx, osnivač Luscinusa, opisuje sebe kao kreatora susreta.

Prije rada u Luscinus-u, Koen je stekao iskustvo na čelu niza neprofitnih organizacija koje su oblikovale interdisciplinarne suradnje koje uključuju KKI. Koen je radio kao strateški savjetnik i šef poslovnog razvoja u Baltan laboratorijama u Eindhovenu, te kao predsjednik organizacije Creative Ring jedne od pokretačkih snaga Creative Ring Eindhoven. Radeći na tim pozicijama, Koen se lokalno i međunarodno povezivao sa raznovrsnim interesnim grupama, kako na strateškom nivou, tako i u svakodnevnom poslovanju. To mu je dalo jedinstven uvid u kreativni sektor, od inicijativa na lokalnom nivou do dešavanja u kreiranju politika.

Vidi više na: https://www.luscinus.be/

Link za virtualnu sobu: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/444463514

Link na Chebec Web stranicu: https://chebec.interreg-med.eu/news-events/events/detail/actualites/first-chebec-webinar-by-tom-fleming/

Kako se pridružiti diskusiji?
Evo sledećih koraka:
 
1. Kliknite na link
2.: Od vas će se tražiti da instalirate Zoom_launcher.exe u vaš PC (trebat će vam administratorska prava da ga instalirate)
3:  Otvorite datoteku
4.: Počinje proces instalacije ZOOM-a, pričekajte da se završi instalacija
5.  Po završetku, pojavljuje se prozor "login" u ZOOM-u. Morate unijeti svoje ime.
6.  Povezani ste sa videokonferencijom.